Ing. Jaroslav Drnek

překlady a korektury anglického jazyka

English

 

Služby

 

Provádím překlady mezi anglickým a českým jazykem, zejména v těchto oborech: strojírenská výroba, materiálové vědy, právo a pivovarnictví, a dále překlady do technické angličtiny podle specifikace ASD-STE100.

Zajišťuji korektury anglických překladů rodilými mluvčími britské a americké angličtiny i korektury českých textů ve spolupráci s učiteli českého jazyka.

Používám překladové nástroje (CAT) SDL Trados Studio 2017, memoQ a Memsource.

 

O mně

 

Zaměstnání

 

2006-dosud

Překladatel anglického jazyka, OSVČ

2001–2006

Metalograf a pracovník materiálového výzkumu, COMTES FHT

1998-1999

Asistent, odbor Zahraniční vztahy Západočeské univerzity

od r. 1997

Překladatel a tlumočník anglického jazyka

 

Vzdělání

 

2019

Kurz anglické občanskoprávní terminologie KSTČR

2019

Školení pro ověřovatele překladu testů PISA, Brusel

2016

Semináře konference Translation&Localization, Varšava

2006–2007

Studium právnické angličtiny pro překladatele, Juridikum, Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, osvědčení

2000–2001

Studium materiálového inženýrství, Armour College of Engineering, Illinois Institute of Technology, Chicago, USA

1993–1998

Studium materiálového inženýrství, Katedra materiálu a strojírenské metalurgie, Fakulta strojní Západočeské univerzity v Plzni, titul Ing.

 

Reference

 

Překlady do anglického jazyka

O. Kavan, J. Kumpera: Plzeň, fotografická publikace, Plzeň, 2018, ISBN: 978-80-270-4931-8

Kapitola Laser Hardening, In: LaRoux K. Gillespie, ed.: Design for Advanced Manufacturing: Technologies and Processes, McGraw-Hill Education, 2017, ISBN: 978-1-259-58745-0

M. Klán, ed.: The Environment of the City of Pilsen, Plzeň, 2012, ISBN: 978–80–260–2225–1

Překlady do českého jazyka

Ověřovací korektura překladu testů PISA pro rok 2021 (2019)

Interní právní dokumentace společností Oracle a McDonald's ohledně obecného nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR (2018)

Série příruček a specifikací drtičů a třídičů hornin společností Rotex, Sandvik, Telestack a Anaconda (2018)

Vybrané publikace

P. Fišer, J. Drnek: Exkurs – metalografický rozbor šipky z Lopaty, In: Milan Novobilský: Obléhání hradu Lopaty: rekonstrukce obléhání hradu z roku 1432–33, Západočeské muzeum v Plzni, 2008, ISBN: 978-80-7247-058-7

J. Drnek, J. Zrník, M. Cieslar, Z. Nový: Microstructure development in pure aluminium processed by constrained groove pressing, Kovové materiály, sv. 44, 2006, č. 5, str. 267–273

J. Zrník, J. Drnek a kol.: Structure Evolution During Severe Warm Plastic Deformation of Carbon Steel, Reviews on Advanced Materials Science, sv. 10, č. 1, 2005, str. 45–53


Snímky obálek čtyř publikovaných a přeložených materiálů

 

Kontakt

 

Ing. Jaroslav Drnek
Sokolovská 71
32300 Plzeň
IČ: 699 43 036

Mobil: 737 913 130
E-mail: drnek@drnek.cz

Alternativní e-mail: jdrnek@yahoo.com
Překladatelský portál ProZ: Jaroslav Drnek

 

Klienti

 

Západočeská univerzita
COMTES FHT
Plzeňský Prazdroj
ŠKODA JS
Element
VZÚ PLZEŇ
RAPTECH
LANGROVA
Mgr. Maříková Pešinová
GEMTEK.CZ
FENESTRA

Wolfestone
DISKUSIJA